Webhosting

Internet se v dnešní době stal nedílnou součástí obchodní kultury a politiky. Tištěné firemní prezentace mají i nadále svoji důležitou úlohu a platnost, ale stále více se k oslovení nových zákazníků využívá celosvětová síť Internet. Dnes již nejde jen o získání marketingové výhody, ale i o nutnost být tam, kde potenciální klienti a zájemci hledají a nacházejí informace.

Podle průzkumu prováděných v různých zemích světa je reklama na internetu jednou z nejefektivnějších.

Služba WWW na internetu umožňuje procházení mnoha navzájem provázaných dokumentů doplněných grafikou. Celkově zpřístupňuje obrovské množství informací dosažitelných pouhým připojením k síti.