Kamerové systémy

Kamerové systémy CCTV jsou v poslední době nejrychleji rozvíjející oblastí v ochraně majetku. Tyto systémy jsou vhodné zejména jako podpora klasické EZS, v některých speciálních případech však může část úloh EZS přímo převzít. Vedle známých aplikací v obchodních domech slouží CCTV zejména v oblasti venkovních ochran ve spojení s perimetrickýmy prvky zabezpeční (IR závory, MW bariéry, Plotová ochrana, Zákopové kabely, venkovní PIR detektroy atp.) Hlídací služba nemusí ověřovat příčinu poplachu přímo na místě, ale může pomocí kamery pozorovat konkrétní prostor bez rizika ohrožení osob. K pozdější analýze průběhu napadení lze události archivovat na nejrůznějších typech rekordérů. Moderní systémy archivují záznam v digitální podobě na HDD. Z rekordéru je možné data vypálit na CD/DVD, státnout do PC pomocí USB nebo LAN/WAN.

Kamerové systémy nabízejí celou řadu možností, které jiné bezpečnostní systémy neumožňují. Uzavřené televizní okruhy jsou začleňovány do integrovaných systémů komplexní ochrany informací a majetku. Kamerové systémy slouží jako důležitá pasivní ochrana objektů, ke sledování technologických procesů nebo pohybu osob a vozidel. Systémy CCTV můžeme dále rozdělit.

Konveční - analogové

I přes rostoucí zájem o IP kamery si analogové CCTV kamery drží stále pevnou pozici na trhu. Výrobci CCTV kamer si dnes kladou důraz především na dokonalejší obrazové senzory a digitální procesory pro zlepšení obrazu. Co se týče použití, analogové kamery jsou nabízeny v různém provedení: boxové kamery se standardním C/CS úchytem objektivu, zapouzdřené venkovní kompaktní kamery s integrovaným objektivem a IR LED přisvětlením (ve tvaru válce nebo polokoule s antivandal zodolněním), interiérové kamery ve tvaru kostičky, válečku nebo polokoule, ale rovněž miniaturní a skryté, resp. maskované kamery, kamery s integrovaným záznamem obrazu a zvuku, otočné PTZ kamery se zoom objektivem (autodome/speeddome kamery) apod.

Hlavní výhody analogových systémů

  • jednoduchost instalace
  • možnost vzdáleného přístupu k videorekordérům přes LAN / Internet nebo z mobilních zařízení 3G (telefony, tablety apod.)
  • cena

IP kamery

S technickým pokrokem zejména v oblasti přenosových sítí a v oblasti digitalizace videosignálu se začínají stále více prosazovat tzv. IP kamery (IP – „Internet Protocol“). V pouzdře IP kamery je kromě kamerového modulu vestavěn rovněž webový video server, který zajišťuje digitalizaci a komprimaci videosignálu a jeho distribuci do počítačové sítě (LAN/Internet). IP kamera je opatřena Ethernet konektorem (RJ-45), takže ji lze přímo připojit ke switchi ve firemní lokální síti (LAN), nebo například k ADSL routeru, který zajišťuje připojení domácnosti nebo firmy k Internetu. IP kamery mají implementované webové stránky, které umožňují sledovat obraz z kamery z kteréhokoliv místa v síti (LAN / Internet) pomocí standardního webovského prohlížeče (např. Internet Explorer). Designové provedení IP kamer je obdobné jako u analogových. Jsou k dispozici box IP kamery s CS-úchytem pro objektiv, kompaktní IP kamery pro vnitřní nebo venkovní prostředí (případně s funkcí day & night a IR přisvětlením), mini-dome IP kamery (včetně antivandal modelů), otočné auto-dome IP kamery se zoomem atd. Možnosti využití IP kamer jsou téměř neomezené. Kromě zabezpečovacích a sledovacích aplikací se IP-kamery často používají jako tzv. on-line kamery k přímému přenosu na Internetu (sledování dopravy, průběhu stavby, sněhové zpravodajství ze zimních středisek apod.)

Výhody IP kamer

  • Výhodou IP kamerových systémů je především jejich otevřenost v tom smyslu, že z kteréhokoliv místa na světě s připojením k Internetu může uživatel s příslušnými přístupovými právy vzdáleně sledovat a nahrávat živé video záběry. Kamerové IP systémy lze snadno rozšiřovat protože datový signál nedegraduje ani při přenosu na velké vzdálenosti, lze budovat kamerové systémy velkého rozsahu a složitosti. K vybudování IP kamerového systému lze využit kabeláž stávající počítačové sítě (LAN / Internet). Není tedy nutné pokládat samostatnou koaxiální kabeláž, jak je tomu u analogových CCTV systémů.
  • Zejména při budování rozsáhlých kamerových systémů tak lze při využití IP technologie dosáhnout významných úspor (ve srovnání s využitím analogového systému).
  • Další předností je možnost centrálně (nebo i z více míst) vzdáleně spravovat rozsáhlý distribuovaný systém. Z nadstavbového software nebo síťového rekordéru je možné provádět video management velkého počtu kamer, často geograficky velmi vzdálených.
  • Moderní a rychle se rozvíjející disciplínou v oblasti síťového video monitoringu je tzv. inteligentní analýza obrazu, která zahrnuje například tyto funkce: inteligentní detekce pohybu, detekce odložených nebo zmizelých objektů, rozpoznávání registračních značek vozidel (SPZ), rozpoznání lidského obličeje, počítání osob, detekce vandalismu (pospreyování nebo zakrytí kamery, rozostření objektivu, mechanické poškození kamery), atd.
  • Zatímco maximální rozlišení u analogových kamer je limitováno šířkou pásma, které je u normy PAL k dispozici, u digitálních IP kamer toto omezení odpadá. Díky neustále se zvyšující propustnosti počítačových sítí, zvyšování účinnosti kompresních technik a vývoji dokonalejších obrazových snímačů může rozlišení u IP kamer dosahovat až několika megapixelů.
  • Jinými výhodami jsou možnost využití technologie neprokládaného řádkování („Progressive Scan“) pro ostré snímání rychlých dějů, bezdrátový přenos (WiFi), napájení kamer po datovém kabelu (PoE - „Power over Ethernet“), obousměrný přenos audia, možnost integrace s dalšími síťovými systémy (kontrola přístupu, EZS apod.) a mnoho dalších.

Neváhejte nás kontaktovat pro víc informací!